Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy Cię, że:

Administrator Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Madej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą inMad Magdalena Madej, z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ulica Bursztynowa 101, kod pocztowy 36-060, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 517 019 49 68 prowadzący serwis internetowy https://deepstone.pl/

Kontakt z nami w celu uzyskania informacji o danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • Poczty elektronicznej hello@deepstone.pl
 • Telefonu: +48 663715293 (w dni robocze w godz 8-16),
 • Listu wysłanego pod adres: ul Bursztynowa 101, 36-060 Głogów Małopolski

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • zapewnienia możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu https://deepstone.pl/, w szczególności do zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem serwisu https://deepstone.pl/ – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym odpowiedzi na zadane przez Ciebie zapytania dotyczące naszej oferty – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, to jest:

 • w celach analitycznych doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • windykacja należności, w tym prowadzenie postępowań sądowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – o ile nam jej udzielisz (jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane na podstawie Twoją zgodę zostaniesz poproszony o jej wyraźne udzielenie).

Dobrowolność podania danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się na złożenie zamówienia, do wykonania umowy potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania oraz numer telefonu – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania (siedziby), numer telefonu oraz numer NIP – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Udostępnianie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • podmiotom zajmującym się świadczeniem usług transportowych i kurierskich – o ile nie wykonujemy transportu własnymi środkami;
 • podmiotom prowadzącym dokumentację księgową naszej firmy;
 • podmiotom prowadzącym obsługę prawną naszej firmy;
 • podmiotom prowadzącym usługi informatyczne, w tym zajmujące się prowadzeniem i konserwacją serwisu https://deepstone.pl/;
 • podmiotom zajmującym się świadczeniem usług hostingowych serwisu https://deepstone.pl/;
 • upoważnionym pracownikom Administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje prawa w zakresie przetwarzanych danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie oparte jest na takiej zgodzie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje możesz znaleźć w serwisie: https://uodo.gov.pl/ );

Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowujemy przez czas obowiązywania umowy lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody), a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Logo Deep stone
⭐️Sklep z biżuterią z kamieni naturalnych⭐️
Deep Stone to marka stworzona z największą dokładnością i dbałością o każdy detal
SKLEP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram